Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1301/BXD-KHTC về việc mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1301/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1301/BXD-KHTC
V/v: mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu năm 2008.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Các Trường đào tạo thuộc Ngành Xây dựng

Ngày 18/4/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 559/QĐ-BXD về việc phê duyệt danh mục thiết bị chương trình mục tiêu năm 2008. Để các Trường chủ động thực hiện việc mua sắm thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Về việc tổ chức mua sắm thiết bị: Năm 2007 Bộ Xây dựng đã có công văn số 70/BXD-KHTK ngày 05/6/2007 về việc tổ chức mua sắm trang thiết bị chương trình mục tiêu, tăng cường trang thiết bị, theo đó các Trường được Bộ uỷ quyền phê duyệt kế hoạch, hình thức mua sắm và kết quả lựa chọn nhà thầu. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, trong đó có nội dung hướng dẫn cụ thể về quản lý và thực hiện vốn chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo. Do đó, trong khi Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chưa được ban hành, các Trường được tiếp tục thực hiện sự uỷ quyền của Bộ Xây dựng theo tinh thần văn bản số 70/BXD-KHTK ngày 05/6/2007.

2. Về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu: Để các Trường chủ động trong việc triển khai mua sắm thiết bị từ phần kinh phí tiết kiệm nói trên, Bộ Xây dựng uỷ quyền cho các Trường được quyết định sử dụng số kinh phí còn dư sau đấu thầu mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu năm 2008 để mua sắm bổ sung thiết bị cần thiết phục vụ việc giảng dạy học tập của Trường. Việc mua sắm phải đúng mục tiêu, đúng quy định, đảm bảo tiến độ và có báo cáo kết quả về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB;
- Lưu VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1301/BXD-KHTC về việc mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.751
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78