Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1270/BXD-KTQH về việc lựa chọn tư vấn nước ngoài lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1270/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1270/BXD-KTQH
V/v Lựa chọn tư vấn nước ngoài lập QHC xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 2296/UBND-CN1 ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc lựa chọn tư vấn nước ngoài lập QHCXD đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật Xây dựng; Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 9/8/2007 về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ, sau khi xem xét hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn, Bộ Xây dựng chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại công văn số 2296/UBND-CN1 ngày 29/5/2008 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn Nikken sekkei civil engineering (Nhật Bản) lập QHCXD đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020.

Tuy nhiên, để đảm bảo đồ án có chất lượng tốt, trong khi đàm phán ký kết hợp đồng, UBND Tỉnh nên yêu cầu đơn vị Tư vấn nước ngoài phải có cam kết lựa chọn nhóm chuyên gia có đầy đủ năng lực tham gia lập đồ án. Việc bố trí vốn để lập đồ án nêu trên lấy từ nguồn ngân sách của Tỉnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các bước tiếp theo.

 


Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1270/BXD-KTQH về việc lựa chọn tư vấn nước ngoài lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106