Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1269/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1269/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời văn bản số 1515/TNMT.TNN của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1515/TNMT.TNN ngày 29/5/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin ý kiến hướng dẫn giải đáp bản Dự thảo hợp đồng BT Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về cấp giấy chứng nhận đầu tư:

- Đối với Dự án BT xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở:

Căn cứ Điều 17 của Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ thì Dự án BT xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở do Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tổ chức thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối với Dự án khác là "Dự án phát triển đô thị":

Căn cứ Điều 47 của Luật đầu tư; mục 9, Điều 2 và Điều 17, 18 của Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ thì Dự án phát triển đô thị trên lô đất C1+C2 tại Yên Sở do UBND thành phố Hà Nội tổ chức thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Như vậy, việc đề nghị cấp 1 giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án là dự án BT " Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở" và "Dự án phát triển Khu đô thị trên lô đất C1 + C2 tại Yên Sở" là không phù hợp với pháp luật hiện hành.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội căn cứ ý kiến trên đây và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan để triển khai đàm phán hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
- Lưu: VP, HĐXD .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1269/BXD-HĐXD ngày 29/06/2009 về việc trả lời văn bản số 1515/TNMT.TNN của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.409

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!