Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1269/BXD-HĐXD về việc quản lý khu đô thị mới do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1269/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1269/BXD-HĐXD
V/v: Quản lý khu đô thị mới

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 618/SXD-KTQH ngày 5/6/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế xin ý kiến về một số nội dung liên quan đến thực hiện Quy chế khu đô thị mới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới, thì dự án khu đô thị mới là dự án đầu tư xây dựng một khu đô thị đồng bộ có hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác, được phát triển nối tiếp đô thị hiện có hoặc hình thành khu đô thị tách biệt, có ranh giới và chức năng được xác định phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; khu đô thị mới có địa giới hành chính thuộc một tỉnh.

Đồng thời theo khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP quy định: để hình thành khu đô thị mới, chủ đầu tư phải căn cứ vào quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập dự án khu đô thị mới trình cơ quan có thẩm quyền để được quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư.

Căn cứ theo quy định nói trên, việc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chung Khu đô thị mới An Vân Dương, về bản chất đây mới chỉ là bước lập quy hoạch chung xây dựng đô thị, là cơ sở để hình thành và phát triển các dự án khu đô thị mới, chưa phải là một dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới cụ thể. Các nhà đầu tư muốn đầu tư dự án khu đô thị mới thì tiến hành theo trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP .

Để quản lý cũng như kêu gọi các chủ đầu tư tham gia phát triển khu đô thị mới theo quy hoạch được duyệt, căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, UBND tỉnh có thể thành lập Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới với những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 10 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP. Những nhiệm vụ và quyền hạn của Ban này chủ yếu làm đầu mối kết nối các dự án khu đô thị mới của địa phương, hoàn toàn không có chức năng quản lý nhà nước, do đó sẽ không có sự chồng chéo với chức năng quản lý nhà nước về xây dựng của Sở Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu để tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện đúng các quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP,HĐXD, (NTH-04)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1269/BXD-HĐXD về việc quản lý khu đô thị mới do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6