Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1253/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/TTg-NN
V/v tiếp tục kéo dài thời hạn thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 7/2/2002 về phân lũ, chậm lũ bảo vệ Thủ đô

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tây, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6034/BKH-KTNN ngày 21 tháng 8 năm 2007 về việc kéo dài thời hạn thực hiện Chương trình xây dựng công trình phân lũ, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng phân lũ, chậm lũ bảo vệ Thủ đô Hà Nội theo quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 7 tháng 2 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép kéo dài thời hạn thực hiện Chương trình xây dựng công trình phân lũ, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng phân lũ, chậm lũ bảo vệ Thủ đô Hà Nội theo quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 7 tháng 2 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2010 để tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng có quy mô lớn, đang đầu tư dở dang, phù hợp với quy hoạch và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Đối với các công trình có quy mô nhỏ, các địa phương tự cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách của Tỉnh để hoàn thành dứt điểm, không đưa vào danh mục công trình đầu tư tiếp tục. Từ nay đến năm 2010 không khởi công mới các Dự án thuộc Chương trình (kể cả các Dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định).

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tây, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Hòa Bình tiếp tục rà soát lại các công trình dở dang phải đầu tư tiếp đảm bảo theo đúng mục tiêu, nội dung Quyết định số 132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; theo nguyên tắc chỉ bố trí vốn cho những công trình trọng điểm, dở dang và tác động trực tiếp đối với công tác phân lũ, chậm lũ đã có đủ thủ tục đầu tư. Các tỉnh cần xác định chính xác tổng số vốn còn lại cần phải tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2008 - 2010, trong đó làm rõ số vốn địa phương tự bố trí, số vốn Trung ương tiếp tục hỗ trợ.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát lại mức vốn đầu tư, danh mục các dự án chuyển tiếp thật sự cấp thiết, nằm trong quy hoạch xây dựng cơ sở  hạ tầng vùng phân lũ, chậm lũ được phép tiếp tục đầu tư từ nay đến năm 2010 và thông báo cụ thể cho các địa phương; đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn theo kế hoạch hàng năm để hỗ trợ các địa phương thực hiện.

5. Đối với các công trình dự án của tỉnh Vĩnh Phúc: Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư hoàn thành dứt điểm các công trình trên địa bàn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
  các Vụ: KTTH, ĐP, CN, TH,
  Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1253/TTg-NN ngày 10/09/2007 về việc tiếp tục kéo dài thời hạn thực hiện Quyết định 132/QĐ-TTg ngày 07/02/2002 về phân lũ, chậm lũ bảo vệ thủ đô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7