Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1224/BXD-KTXD năm 2017 thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1224/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 30/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/BXD-KTXD
V/v Thanh toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Kumho Industrial Co., Ltd

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số KHP-17-066 ngày 09/5/2017 của Công ty Kumho Industrial Co., Ltd – Thầu chính thực hiện gói thầu B thuộc dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn TP. Hải Phòng giai đoạn I đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Theo nội dung văn bản số KHP-17-066, hợp đồng thi công xây dựng ký giữa Công ty Kumho Industrial Co., Ltd và Ban quản lý dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng (Ban QLDA) thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, đối với các trường hợp cụ thể Công ty Kumho Industrial Co., Ltd nêu tại văn bản số KHP-17-066 như sau:

1. Đối với phần hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng trọn gói:

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP , đối với phần hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng trọn gói, việc thanh toán được thực hiện căn cứ vào giá hợp đồng và các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng đã ký khi thanh toán, không phải lập dự toán chi tiết trình Ban QLDA phê duyệt.

2. Đối với phần hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng theo thời gian:

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP , đối với phần hợp đồng áp dụng hình thức giá hợp đồng theo thời gian, việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở thời gian thực tế hoàn thành được nghiệm thu hoặc phương thức thanh toán trong hợp đồng. Theo nội dung văn bản số KHP-17-066, trong hợp đồng các hạng mục công việc theo thời gian được thanh toán theo tháng và đơn giá trong hợp đồng. Như vậy, khi thanh toán các hạng mục này, các bên căn cứ vào thời gian thực tế hoàn thành được nghiệm thu, đơn giá trong hợp đồng và các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng đã ký để thanh toán cho phù hợp, không phải lập dự toán chi tiết theo chi phí thực tế (hóa đơn, chứng từ thực tế) trình Ban QLDA phê duyệt.

3. Đối với hạng mục phòng thí nghiệm hiện trường áp dụng hình thức giá hợp đồng theo thời gian:

Theo nội dung văn bản số KHP-17-066, hạng mục thiết lập, duy trì và vận hành phòng thí nghiệm hiện trường là một trong những công việc mà nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. Vì vậy, việc thanh toán hạng mục công việc này là phù hợp. Do hạng mục công việc này áp dụng hình thức giá hợp đồng theo thời gian, nên việc thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2 của văn bản này.

Công ty Kumho Industrial Co., Ltd căn cứ ý kiến trên để đề nghị Ban quản lý dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng thực hiện đúng quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng và nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết giữa các bên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1224/BXD-KTXD năm 2017 thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85