Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1221/SXD-KTXD năm 2014 về tính chi phí dự phòng trượt giá trong giá gói thầu xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 1221/SXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Hậu Thành
Ngày ban hành: 26/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 1221/SXD-KTXD
Về tính chi phí dự phòng trượt giá trong giá gói thầu xây dựng

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- U
BND các huyện, thành phố, thị xã;
-
Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
-
Các doanh nghiệp tư vấn xây dựng,

 

Thực hiện Công văn s 4094/UBND-TH ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về công bố chỉ số giá và hướng dẫn tính chi phí dự phòng trượt giá trong gói thầu đấu thầu trọn gói, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã triển khai việc xây dựng và Công bố chỉ số giá xây dựng hàng quý từ năm 2011 đến nay. Đồng thời đã ban hành văn bản số 44/SXD-KTXD ngày 06/02/2012 hướng dẫn nội dung, phương pháp lập, công bố và áp dụng chỉ số giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Việc tính chi phí dự phòng trượt giá trong dự toán gói thầu để thực hiện hình thức hợp đồng trọn gói theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, là cơ sở để xác định giá hợp đồng. Theo đó, giá hợp đồng sẽ được khoán gọn cho nhà thầu theo thiết kế và tiến độ thực hiện đã được phê duyệt nên khoản chi phí dự phòng này phải đảm bảo mức dự báo trượt giá phù hợp với sự biến động của các yếu tố chi phí theo thời gian thực hiện gói thầu, nhằm tránh thất thoát lãng phí vốn đầu tư vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả của nhà thầu. Với yêu cầu này, việc xác định chi phí dự phòng trượt giá phải phù hợp với từng gói thầu, vì mỗi gói thầu có quy mô, tính chất và cơ cấu tỷ trọng các yếu tố chi phí riêng, tiến độ và thời gian bắt đầu thực hiện gói thầu khác nhau nên mức độ trượt giá của từng gói thầu cũng sẽ khác nhau. Vì vậy, để đảm bảo việc tính chi phí dự phòng trượt giá được phù hợp, Sở Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí dự phòng trượt giá trong giá gói thầu như sau:

- Bước 1: Xác định các dữ liệu tính toán

Bao gồm các dữ liệu sau:

+ Xác định độ dài thời gian thực hiện gói thầu (năm, quý);

+ Xác định tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư theo thời gian thực hiện gói thầu (năm, quý);

+ Xác định mức độ biến động giá gói thầu bình quân theo thời gian, được căn cứ vào dự toán giá gói thầu tính theo mặt bằng giá của tối thiểu 3 thời điểm gần nhất so với thời điểm tính toán.

+ Xác định thời điểm bắt đầu thi công để dự báo mức độ biến động giá của gói thầu theo sự biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong thời gian thực hiện ngoài yếu tố đã tính toán.

- Bước 2: Tính toán tỷ lệ trượt giá.

Từ các dữ liệu đã xác định nêu trên, việc tính chi phí dự phòng trượt giá được thực hiện theo Công thức 1.6, Phụ lục số 1, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

- Bước 3: Xác định chi phí dự phòng trượt giá trong giá hợp đồng

Chi phí dự phòng trượt giá của gói thầu gồm hai yếu tố chi phí là dự phòng trượt giá, được xác định theo mức độ biến động giá thực tế theo thời gian và dự phòng dự báo mức độ biến động của các yếu tố chi phí, giá cả. Hai yếu tố chi phí này đều mang tính dự báo về sự biến động giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện gói thầu, nhằm tránh các rủi ro. Vì vậy, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, trong quá trình thương thảo hợp đồng phải căn cứ vào mức độ biến động giá trên thực tế để vận dụng cho phù hợp, đảm bảo quản lý giá hợp đồng trọn gói một cách hợp lý và không vượt mức dự phòng đã tính toán trong giá gói thầu được duyệt.

3. Để tính toán chi phí dự phòng đảm bảo yêu cầu trên, chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng để cùng xem xét và hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để BC);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT-KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHO GIÁM ĐỐC
Trần Hậu Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1221/SXD-KTXD năm 2014 về tính chi phí dự phòng trượt giá trong giá gói thầu xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.789

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208