Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 13/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3260/HQBD-GSQL ngày 22/12/2010 của Cục Hải quan Bình Dương đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 của Bộ xây dựng liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Các tổ chức, cá nhân là nhà nhập khẩu các sản phẩm kính xây dựng nêu tại Bảng danh mục như quy định tại Điều 3 của Thông tư số 11/2009/TT-BXD, phải áp dụng các quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng được quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD. Do đó, doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng kính làm nguyên liệu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu phải thực hiện quy định tại Điều 4 của Thông tư số 11/2009/TT-BXD./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
(để báo cáo);
- Vụ VLXD;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/BXD-KHCN ngày 13/01/2011 hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.711

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!