Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1197/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn điều chỉnh thiết kế thi công so với thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Nam Trung Yên do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1197/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1197/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh TKTC So với TKKT Công trình xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Nam Trung Yên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 58/P6-MPMU-5H ngày 28/5/2008 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội về việc điều chỉnh TKTC so với TKKT công trình xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu tái định cư Nam Trung Yên – Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội, giai đoạn I. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu tái định cư Nam Trung Yên đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1367/QĐ-UB ngày 11/3/2003 theo uỷ quyền của Chính phủ tại văn bản số 34/CP-CN ngày 10/01/2003.

- Thiết kế kĩ thuật công trình hạ tầng kĩ thuật Khu tái định cư Nam Trung Yên thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội, giai đoạn I đã được Bộ Xây dựng thẩm định tại văn bản số 08/BXD-KSTK ngày 4/02/2004.

- Việc tiếp tục thực hiện Dự án theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ đã được UBND thành phố Hà Nội cho phép tại văn bản số 2441/UB-KHĐT ngày 14/6/2005 và số 1189/UB-KH&ĐT ngày 05/4/2005.

- Việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công gồm: Thay đổi biện pháp xử lý nền đất yếu; Bổ sung thiết kế đấu nối hạ tầng giữa đường chính và các lô; Bổ sung san nền lô C12; Điện nguồn cấp cho hệ thống chiếu sáng và trạm bơm; Cấp nước qua đường SP1; Mương thoát nước đuờng CD3; Vị trí ống cấp nước trong hào kỹ thuật ra ngoài. Các điều chỉnh, bổ sung trên đây đã được Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội xác nhận phù hợp với số liệu khảo sát bổ sung và điều kiện thực tế tại công trình.

- Căn cứ khoản 1, điều 16, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng “... Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công....”. Vì vậy việc thẩm định, phê duyệt TKTC điều chỉnh trên là thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến nêu trên thực hiện các bước tiếp theo qui định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

 

 

Nơi nhận         
- Như trên.
- UBND TP Hà Nội.
- Sở Xây dựng Hà Nội.
- Lưu: VP, HĐXD    

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1197/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn điều chỉnh thiết kế thi công so với thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Nam Trung Yên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231