Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 118/BXD-HĐXD thẩm định dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, Nhà Bè do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 118/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/BXD-HĐXD
V/v: thẩm định dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, Nhà Bè.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái.

Bộ Xây dựng đã nhận được tờ trình số 05/TTr-TT/2010 ngày 09/01/2010 của Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái trình Bộ Xây dựng thẩm định dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh là dự án phát triển nhà ở, nên thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về nhà ở.

- Theo Điều 8 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở: các dự án phát triển nhà ở trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; các dự án phát triển nhà ở trước khi phê duyệt phải được cơ quan quản lý nhà ở của cấp có thẩm quyền phê duyệt thẩm định.

- Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1212/BXD-QLN ngày 24/6/2008, theo đó: các dự án phát triển nhà ở có hai nội dung quan trọng thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Nhà nước là quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và cơ chế đầu tư (bao gồm cơ chế sử dụng và nộp tiền sử dụng đất, cơ chế đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, cơ chế quản lý dự án sau đầu tư...). Các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở trước tiên phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư lập dự án đầu tư, trong đó có đề xuất cơ chế đầu tư. Sau khi có quy hoạch được duyệt, cơ chế đầu tư được chấp thuận thì chủ đầu tư phê duyệt quyết định đầu tư.

Do vậy, Quý Công ty có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án đầu tư; liên hệ UBND TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn về việc chấp thuận cơ chế đầu tư trước khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định khi thấy cần thiết như theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Đề nghị Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái tổ chức thẩm định dự án theo các quy định của pháp luật về nhà ở và triển khai thực hiện theo các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP HCM;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 118/BXD-HĐXD thẩm định dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển, Nhà Bè do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.198
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217