Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1177/BXD-KHCN 2019 quy định hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Số hiệu: 1177/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1177/BXD-KHCN
V/v kiến nghị của ông Trần Văn Đức vhoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6728/VPCP-ĐMDN ngày 30/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời ông Trần Văn Đức về quy định hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc tổ chức đoàn kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng đã được quy định tại Chương IV Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và tại Điều 13. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Về việc thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Nghị định 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Trong trường hợp đơn vị di chuyển máy móc, thiết bị để tiến hành công việc thí nghiệm theo yêu cầu thực tế của từng dự án/công trình xây dựng cụ thể thì đơn vị cần tuân thủ các nội dung được quy định tại Điều 5 của Thông tư 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

3. Thông tin phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 760: Phòng thí nghiệm này thuộc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Việt Trung, đã được Bộ Xây dựng cấp Quyết định công nhận năng lực lần đầu năm 2012 hoạt động tại Lô 1+2, Lý Nhân Tông, Phường Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2019, được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động số 790/GCN-BXD ngày 25/6/2019, (theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng). Hiện nay, phòng thí nghiệm LAS-XD 760 đang hoạt động tại địa chỉ: Lô 05 - Khu B3 - Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Ông Trần Văn Đức hiện tại đang là Công chức/Viên chức Phòng Quản lý Xây dựng - Cục Đường sắt Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải, trong quá trình thực thi công vụ đề nghị Ông Trần Văn Đức nghiên cứu các Nghị định, Thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công việc được giao để có thể hoàn thành công việc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng phúc đáp kiến nghị ca Ông Trần Văn Đức gửi tới Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Cục Đường sắt Việt Nam (để p/h);
- Lưu: VT, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Vũ Ngọc Anh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1177/BXD-KHCN ngày 23/08/2019 quy định về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


655

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!