Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1172/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1172/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1172/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng Hạ tầng – kỹ thuật Phương Đông

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 169/CV-PĐ ngày 10/5/2017 của Công ty cổ phần xây dựng Hạ tầng – kỹ thuật Phương Đông đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do thay đổi giá nhân công, máy thi công, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các văn bản của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong thời gian thực hiện hợp đồng, giá nhân công, giá máy thi công có sự thay đổi như điều kiện điều chỉnh giá đã ký kết trong hợp đồng (phù hợp với quy định của pháp luật) thì các bên thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng làm căn cứ thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc xác định thời điểm, căn cứ, phương pháp điều chỉnh thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần xây dựng Hạ tầng – kỹ thuật Phương Đông thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD, Tr3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1172/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


267
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19