Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1133/SXD-QLCL năm 2014 thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” mã số QCVN 16:2014/BXD do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 1133/SXD-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Bá Thạch
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1133/SXD-QLCL
Về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” mã số QCVN 16:2014/BXD

Gia Lai, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum;
- Chi cục Quản lý Thị trường;
- Các Chủ đầu tư;
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

 

Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”, mã số QCVN 16:2014/BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Quy chuẩn quy định các nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải thực hiện công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng trước khi lưu thông trên thị trường. Bao gồm 10 nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sau:

- Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng;

- Nhóm sản phẩm kính xây dựng;

- Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa;

- Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ;

- Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe;

- Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát;

- Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh;

- Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa;

- Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi;

- Nhóm sản phẩm vật liệu xây.

Theo đó, để triển khai đúng theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD và quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, đơn vị sản xuất, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng thực hiện một số nội dung sau:

1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

2. Phương thức đánh giá sự phù hợp: Lựa chọn Phương thức đánh giá 5 hoặc Phương thức đánh giá 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 5:

+ Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

+ Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

- Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 7:

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

3. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi đưa vào công trình.

- Chủ đầu tư, bên mua sản phẩm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng;

- Hình thức kiểm soát: Chủ đầu tư và bên mua sản phẩm kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu cần). Cơ sở sản xuất, cung ứng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm cung cấp các chứng chỉ, chứng nhận và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định cho bên mua nhằm chứng minh xuất xứ hàng hóa và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đề nghị lập đúng theo Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và tuân thủ theo các mẫu quy định tại thông tư này (Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có thể tham khảo tại website: http://sxd.gialai.gov.vn hoặc tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng Gia Lai.

5. Sở Xây dựng sẽ ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm theo quy định khi hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan về quản lý và sản xuất sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các sở: KH&ĐT, KH&CN, NN&PTNT, GTVT, Tài chính, Công thương;
- Các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, QLCL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Thạch

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1133/SXD-QLCL năm 2014 thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” mã số QCVN 16:2014/BXD do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.980
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154