Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1131/BXD-KTXD năm 2017 về thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1131/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 19/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/BXD-KTXD
V/v Thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4852/BTC-TCT ngày 13/4/2017 của Bộ Tài chính đề nghị cho ý kiến về thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay quy định về thầu phụ được quy định tại một số văn bản sau:

- Nhà thầu phụ được quy định cụ thể tại khoản 36 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; khoản 12 Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Hợp đồng thầu phụ được quy định cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 3 và Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

2. Đây là dự án lớn có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, nhà thầu nước ngoài, trong đó phía Việt Nam chỉ là một cổ đông của dự án; quá trình đầu tư có những sự thay đổi, điều chỉnh về luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Do vậy, cần phải làm rõ các vấn đề về nhà thầu chính, nhà thầu phụ thuộc dự án và hợp đồng EPC này là đối tượng điều chỉnh của luật và các văn bản dưới luật nào, nhằm áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

3. Bộ Xây dựng không nhận được hồ sơ dự án, cũng như hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng EPC, hợp đồng thầu phụ liên quan đến liên danh nhà thầu Chosuk-Oikos, do vậy Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở cho ý kiến cụ thể về đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4852/BTC-TCT.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đề nghị Bộ Tài chính căn cứ vào các quy định của pháp luật để thực hiện theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1131/BXD-KTXD năm 2017 về thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174