Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11287/VPCP-V.I năm 2017 về xử lý sau thanh tra việc thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo bệnh viện đa khoa huyện, liên huyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11287/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 24/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11287/VPCP-V.I
V/v xử lý sau thanh tra việc thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo bệnh viện đa khoa huyện, liên huyện

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2529/TTCP-GSTĐXLSTT ngày 09 tháng 10 năm 2017 về kết quả xử lý sau thanh tra việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện; Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2529/TTCP-GSTĐXLSTT ngày 09 tháng 10 năm 2017. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện việc hoàn trả vốn trái phiếu Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10093/VPCP-V.I ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm việc chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương thực hiện triệt để nội dung Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6387/VPCP-V.I ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, V.I (3) ĐXH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11287/VPCP-V.I năm 2017 về xử lý sau thanh tra việc thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo bệnh viện đa khoa huyện, liên huyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


121
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122