Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1110/TTg-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1110/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1110/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh QHC đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (văn bản số 258/UBND-XDCB ngày 12 tháng 7 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1887/BXD-QHKT ngày 31 tháng 7 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5444/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018), Văn hóa, Th thao và Du lịch (văn bản số 3450/BVHTTDL-KHTC ngày 02 tháng 8 năm 2018), Giao thông vận tải (văn bản s 8641/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 8 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5779/BNN-KH ngày 30 tháng 7 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản s 4181/BTNMT-KHTC ngày 06 tháng 8 năm 2018) và Bộ Nội vụ (văn bản s 3512/BNV-CQĐP ngày 30 tháng 7 năm 2018) số 11417/UBND-CN ngày 05 tháng 10 năm 2016) về chủ trương Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh như đề nghị của Ủy ban nhân dân tnh Bắc Ninh và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TN&MT, NV,
TT&DL, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3b) Ng
a

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1110/TTg-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224