Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 110/BXD-KHCN về việc đề nghị thẩm định, công bố 20 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 110/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 06/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 110/BXD-KHCN
V/v: Đề nghị thẩm định, công bố 20 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2008

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch khoa học công nghệ năm 2007 đến 2008, Bộ Xây dựng đã hoàn thành hồ sơ xây dựng mới và soát xét tiêu chuẩn (có danh sách 20 dự thảo TCVN kèm theo). Nội dung các dự thảo tiêu chuẩn đã được thông qua Hội đồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng xin gửi hồ sơ của 20 dự thảo tiêu chuẩn (bao gồm 4 dự thảo tiêu chuẩn mới biên soạn và 16 dự thảo soát xét tiêu chuẩn TCVN) đề nghị Quý Tổng Cục xem xét thẩm định, trình Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công bố đưa vào áp dụng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm TCCL;
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC DỰ THẢO TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH NĂM 2008
(Ban hành kèm theo công văn số 110/BXD-KHCN ngày 06 tháng 8 năm 2008)

TT

Tên Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN)

Ghi chú

1

Sơn phủ bề mặt chống ăn mòn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Hồ sơ yêu cầu

2

Nối cốt thép bằng ống ren – Hướng dẫn thi công và nghiệm thu

Hồ sơ yêu cầu

3

Thí nghiệm tính cháy lan theo phương ngang trên bề mặt của sản phẩm xây dựng đặt thẳng đứng

Hồ sơ yêu cầu

4

Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử (Soát xét, thay thế TCVN 3105:1993 )

Hồ sơ yêu cầu
(Hồ sơ 1 nhiệm vụ cho 16 tiêu chuẩn)

5

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ sụt
(Soát xét, thay thế TCVN 3106:1993 )

6

Bê tông nặng – Phương pháp BEBE xác định độ cứng
(Soát xét, thay thế TCVN 3107:1993 )

7

Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích
(Soát xét, thay thế TCVN 3108:1993 )

8

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước
(Soát xét, thay thế TCVN 3109:1993 )

9

Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí
(Soát xét, thay thế TCVN 3111:1993 )

10

Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng riêng
(Soát xét, thay thế TCVN 3112:1993 )

11

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ hút nước
(Soát xét, thay thế TCVN 3113:1993 )

12

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ mài mòn
(Soát xét, thay thế TCVN 3114:1993 )

13

Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích
(Soát xét, thay thế TCVN 3115:1993 )

14

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ thấm nước
(Soát xét, thay thế TCVN 3116:1993 )

15

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ co
(Soát xét, thay thế TCVN 3117:1993 )

16

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu nén
(Soát xét, thay thế TCVN 3118:1993 )

17

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn
(Soát xét, thay thế TCVN 3119:1993 )

18

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi bửa
(Soát xét, thay thế TCVN 3120:1993 )

19

Bê tông nặng – Phương pháp xác định môđun đàn hồi khi nén tĩnh
(Soát xét, thay thế TCVN 5726:1993 )

20

Gạch chịu axít

Hồ sơ yêu cầu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 110/BXD-KHCN về việc đề nghị thẩm định, công bố 20 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214