Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11 /BXD-KTXD
V/v thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & Sản xuất Quản Trung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 15/QT-CV ngày 14/4/2015 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & Sản xuất Quản Trung về thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

3. Tại Khoản 2 Mục 14 (giá dự thầu và biểu giá), Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu), Phần thứ nhất (chỉ dẫn đối với Nhà thầu) của Hồ sơ mời thầu có quy định: “...Trường hợp Nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, Nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.”

4. Tại Khoản a Mục 1 Điều 30, Chương X (Điều kiện chung của hợp đồng) Phần thứ ba (Yêu cầu về hợp đồng) của Hồ sơ mời thầu có quy định:

“...a) Bổ sung hạng mục công việc, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế và ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng”.

5. Theo quy định tại Khoản 9.1 (Điều chỉnh giá hợp đồng), Điều 9 (Điều chỉnh hợp đồng), Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/HĐ- XD/HLQGHCM ngày 08/11/2012 giữa Trung Tâm Huấn Luyện Thể Thao Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & Sản xuất Quản Trung:

“....Giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau: Bổ sung công việc ngoài phạm vi quy định trong hợp đồng.

- Đối với các khối lượng công việc phát sinh đã có đơn giá trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh đó được tính theo đơn giá đó.

- Đối với các khối lượng công việc phát sinh mà không có đơn giá ghi trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh được tính theo đơn giá của cấp có thẩm quyền tại địa phương nơi xây dựng công trình....., nếu không có đơn giá tại địa phương hai bên thống nhất xây dựng mức giá mới và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng.”

Theo các quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4 và mục 5 nêu trên, căn cứ biện pháp thi công tại công trình, quy trình công nghệ thi công và được Tư vấn giám sát ký xác nhận khối lượng hao phí phát sinh công việc ngoài hợp đồng; Nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư bổ sung khối lượng ngoài hợp đồng làm cơ sở thanh toán, quyết toán hợp đồng như đã nêu tại văn bản số 15/QT-CV ngày 14/4/2015 là phù hợp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & Sản xuất Quản Trung căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11/BXD-KTXD ngày 10/06/2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219