Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1083/TTg-KTN về chi phí công tác tư vấn giám sát thi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1083/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1083/TTg-KTN
V/v chi phí công tác tư vấn giám sát thi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng;
- Công ty Quality Couriers International S.E.A (Cộng hòa Cu Ba).

 

Xét đề nghị của Công ty Quality Couriers International S.E.A (các công văn số 136/QCI-VPTT-CV ngày 20 tháng 11 năm 2009 và số 187/Q.C.I VN-CV ngày 23 tháng 3 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9897/BKH-GS&TĐĐT ngày 25 tháng 12 năm 2009), Giao thông vận tải (công văn số 3382/BGTVT-CQLXD ngày 27 tháng 5 năm 2010), Tài chính (công văn số 18447/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2009) và Xây dựng (công văn số 27/BXD-KTXD ngày 06 tháng 01 năm 2010) về việc chi phí công tác tư vấn giám sát thi công các dự án thành phần giai đoạn 2 Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép xây dựng Văn phòng hiện trường (hoặc thuê Văn phòng hiện trường), trang thiết bị văn phòng, sinh hoạt (vô tuyến, máy tính…), các phương tiện đi lại (ô tô, xe máy) phục vụ cho công tác giám sát thi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải nêu tại công văn số 3382/BGTVT-CQLXD ngày 27 tháng 5 năm 2010. Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện việc mua sắm và quản lý tài sản theo quy định. Kinh phí mua sắm trang thiết bị nêu trên được trích trong kinh phí dự án đường Hồ Chí Minh./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).  

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG   
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1083/TTg-KTN về chi phí công tác tư vấn giám sát thi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.372
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116