Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1071/TTg-KTN chỉ định thầu dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1071/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1071/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (công văn số 1671/UBND-VX ngày 09 tháng 6 năm 2010); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4068/BKH-QLĐT ngày 18 tháng 6 năm 2010) về việc đề nghị ủy quyền phê duyệt chỉ định thầu đối với dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa lao động, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư và tiến độ của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, ĐP, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG   
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1071/TTg-KTN chỉ định thầu dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.036
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177