Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 104/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 104/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 04/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn một số điểm của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Qu phát trin đt tnh Hưng n

Bộ Xây dng nhn đưc văn bn s 110/QP-KHNV ngày 11/8/2014 ca Qu phát trin đất tnh ng Yên v vic hưng dn mt s điểm ca Nghđịnh s 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 ca Chính ph. Sau khi xem xét, BXây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dng công trình thực hiện theo quy đnh ti Ngh định s 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 ca Chính ph vquản lý chi phí đầu tư xây dng công trình. Cụ thể vi trưng hợp nêu ti văn bn s 110/QPTĐ-KHNV thc hin như sau:

1. Số tin phí ứng vn do đơn v ứng vn (ch đu tư) phi trả Quphát triển đất được thanh, quyết toán vào chi phí đu tư xây dng công trình (như chi phí tr lãi vay ca dự án) khi vn ứng đ t chc thc hiện đu tư xây dng kết cấu hạ tng trên qu đất đã được giao qun lý để đu giá.

2. Phí ứng vốn được xác đnh theo quy định hin hành ca B Tài chính phù hợp vi mc đích sử dụng ngun vn ca Qu.

3. Việc quyết toán vn đầu tư d án hoàn thành thc hiện theo quy định ti Ngh đnh s 112/2009/NĐ-CP và Thông tư hướng dn ca B Tài chính.

Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên căn cứ hướng dẫn nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 104/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142