Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 103/BXD-KTXD về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 103/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 16/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 103/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5

Trả lời văn bản số 397/CV-BQLĐT ngày 04/7/2008 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 đề nghị giải đáp những vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc bù giá xăng, dầu theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng: Khối lượng xăng, dầu tiêu hao được xác định căn cứ vào định mức hao phí ca máy, thiết bị thi công và định mức tiêu hao nhiên liệu (xăng, dầu) cho một ca máy của từng loại máy, thiết bị thi công cụ thể; Việc bù giá xăng, dầu cho các hợp đồng xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng xăng, dầu tiêu hao và giá xăng, dầu ở thời điểm tính bù và giá xăng, dầu trong hợp đồng theo phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung như phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Nguyên tắc xác định chi phí theo hướng dẫn của Thông tư số 09/2008/TT-BXD là xác định theo nguyên tắc bù (trừ) giá vật liệu (bao gồm cả xăng, dầu) cho những khối lượng thi công thực hiện từ năm 2007.

2. Việc nghiệm thu khối lượng thi công hoàn thành để thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định khác có liên quan; Khối lượng vật liệu tiêu hao thực tế (kể cả vật liệu nổ) không phải là căn cứ để xác định khối lượng hoàn thành để thanh toán hợp đồng.

Trường hợp vật liệu nổ được Người có thẩm quyền cho phép điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì khối lượng vật liệu nổ để xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung là khối lượng thực tế tiêu hao.

3. Về việc thay đổi giảm cự ly vận chuyển đất, đá: việc nghiệm thu cự ly vận chuyển đất, đá thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của Nhà nước có liên quan. Do đó, việc áp dụng phương pháp xác định đơn giá vận chuyển đất, đá cho một (01) km tiếp theo (sau 01 km đầu) khi thay đổi giảm cự ly vận chuyển trong quá trình thực hiện như nêu tại văn bản 397/CV-BQLĐT là phù hợp.

4. Về vấn đề đào xúc trung chuyển đất (từ bãi về nơi đổ theo quy định): Đào xúc lên phương tiện áp dụng định mức xúc đất cấp II của công tác đào xúc đất đổ lên phương tiện hoặc đổ ra bãi thải. Khi đó, khối lượng đất xúc tại nơi trung chuyển phải tính đến hệ số nở rời từ các cấp đất đào khác nhau về đất cấp II; Công tác vận chuyển và vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ tính như đất nguyên thổ theo từng cấp đất (đào); Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định khác có liên quan.

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VP, Vụ KTXD.
T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 103/BXD-KTXD về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.160
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.169.76