Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 103/BXD-KHCN hướng dẫn tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 103/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Đình Thái
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn cách tiếp nhận công bố hợp quy VLXD trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 176/SXD-QLXD ngày 02/3/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn cách tiếp nhận công bố hợp quy trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Ngày 16/11/2010, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BXD về việc Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng. Tại Điều 1 Thông tư này đã hướng dẫn “Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ” đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng chưa có quy chuẩn kỹ thuật (không có tên tại QCVN 16:2011/BXD) về hoạt động công bố hợp chuẩn và chứng nhận hợp chuẩn, cụ thể là theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương đối với chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật, tại khoản 4 Điều 21 của Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN nêu trên đã quy định trách nhiệm tiếp nhận đăng ký và quản lý bản công bố hợp chuẩn của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại địa phương là “Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng hướng dẫn cách tiếp nhận công bố hợp quy trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật (ví dụ như: gạch bê tông siêu nhẹ, gạch tuynel, ngói,…) theo văn bản quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để báo cáo);
- UBND Thừa Thiên Huế (để biết);
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đình Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 103/BXD-KHCN hướng dẫn tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.835

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253