Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1015/SXD-QLCL năm 2013 hướng dẫn đăng ký tham dự giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 1015/SXD-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Duy Hộ
Ngày ban hành: 06/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1015/SXD-QLCL
V/v Hướng dẫn đăng ký tham dự giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Lào Cai, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư có công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ xây dựng ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng,

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ngay từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công, nghiệm thu và tôn vinh giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sở Xây dựng hướng dẫn cho các chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai lập hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng công trình xây dựng:

1. Điều kiện đối với công trình được đăng ký tham dự xét thưởng: Được quy định tại Điều 2, Thông tư số 12/2013/TT-BXD .

2. Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng: Được quy định tại Chương II, Thông tư số 12/2013/TT-BXD .

- Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng quy định tại Phụ lục số IV kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD .

3. Giải thưởng công trình chất lượng cao: Được quy định tại Chương III, Thông tư số 12/2013/TT-BXD .

- Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng quy định tại Phụ lục số V kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD .

Đề nghị các Chủ đầu tư có kế hoạch lựa chọn các công trình dự kiến tham dự giải thưởng; Chỉ đạo các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng ngay từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công, nghiệm thu xây dựng công trình, làm cơ sở để đăng ký tham dự giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng./.

(Nội dung NĐ số 15/2013/NĐ-CP ; QĐ số 36/2012/QĐ-TTg ; TT số 12/2013/TT-BXD được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng- http://moc.gov.vn hoặc trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Lào Cai- http://sxd.Iaocai.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở XD;
- Lưu VT, QLCL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Hộ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1015/SXD-QLCL năm 2013 hướng dẫn đăng ký tham dự giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.651

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113