Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 101/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 101/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 15/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 101/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán XD công trình

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

Trả lời Văn bản số 686CV/MC-CT8 ngày 7/7/2008 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) đề nghị hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước; Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/10/2005. Để thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, các đơn vị nhận thầu xây dựng công trình phải có nguồn thu để chi trả cho người lao động theo chế độ chính sách được hưởng. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp Nhà nước và được thực hiện điều chỉnh dự toán cho những khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 1/10/2004 theo quy định của Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 và những khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 1/10/2005 theo quy định của Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005;

Đối với hợp đồng thi công gói thầu số 1: nâng cấp đoạn từ Km 11+595 đến Km 13+000 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 60 đoạn Châu Thành- Bình Phú, tỉnh Bến Tre thuộc loại hợp đồng theo giá điều chỉnh; Việc điều chỉnh thời gian thi công so với thời gian đã ký kết trong hợp đồng ban đầu đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì những khối lượng thực hiện từ ngày 1/10/2004 và từ ngày 1/10/2005 của gói thầu này được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng theo quy định của các Thông tư nêu trên; Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam thống nhất với chủ đầu tư để ký bổ sung giá trị hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán tiền lương, bảo đảm quyền lợi cho người lao động đang làm việc tại đơn vị theo quy định của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTXD, M6

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 101/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.761

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241