Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1009/TTg-QHQT về việc Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1009/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 02/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1009/TTg-QHQT
V/v Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa"

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công an;
- Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4422/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 6 năm 2008), về Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tiếp nhận Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa" do Quỹ Ford (Hoa Kỳ) viện trợ không hoàn lại là 910.800 USD, trong đó ngân sách thực hiện tại Trường Đại học Hawaii Hoa Kỳ là 359.960 USD, ngân sách do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội quản lý là 359.960 USD. Vốn đối ứng do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đóng góp bằng hiện vật và đội ngũ cán bộ sẵn có. Dự án thực hiện trong thời gian 2008-2011.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Xây dựng ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến nêu tại công văn nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, KTN, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1009/TTg-QHQT về việc Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69