Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1003/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam về việc xác định nguồn vốn trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1003/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 61/VQH-HCTH ngày 08/4/2014 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đề nghị hướng dẫn về việc xác định nguồn vốn trong đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động, dự kiến thực hiện đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Theo quy định tại Khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu thì vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là vốn Nhà nước, do vậy đơn vị được phép áp dụng các quy định về quản lý dự án như đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

2. Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước: "Nhà nước quản lý về chủ trương và quy mô đầu tư, Doanh nghiệp có dự án tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan".

Như vậy, đối với dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam quản lý về chủ trương và quy mô đầu tư, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam là chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở XD tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, KTXD, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1003/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam về việc xác định nguồn vốn trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146