Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 10/BXD-PC về việc trả lời văn bản của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 10/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Chu Văn Chung
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 10/BXD-PC
V/v: Trả lời văn bản của doanh nghịêp

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Thăng Long

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 162/CV ngày 19/6/2008 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Thăng Long về việc xin giải đáp thắc mắc. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng thì việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và có quy mô gói thầu hợp lý. Việc phân chia gói thầu được thể hiện trong kế hoạch đấu thầu và phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. Vì vậy, khi triển khai công tác tư vấn khảo sát, thiết kế Chủ đầu tư chia thành hai gói thầu (một gói thầu tư vấn khảo sát, một gói thầu tư vấn thiết kế) rồi tiến hành lựa chọn hai nhà thầu thực hịên 2 gói thầu nêu trên là có cơ sở và không trái với các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Thăng Long nghiên cứu, áp dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên ( để b/c)
- Lưu VP, PC.( TTA-03)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ PHÁP CHẾ
Chu Văn Chung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10/BXD-PC về việc trả lời văn bản của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6