Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 08/BXD-QHKT năm 2017 hướng dẫn nội dung lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn và Đề án công nhận đô thị loại IV toàn huyện Hoài Nhơn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 08/BXD-QHKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/BXD-QHKT
V/v hướng dẫn nội dung lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn và Đề án công nhận đô thị loại IV toàn huyện Hoài Nhơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6102/UBND-KT ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn nội dung lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn và Đề án công nhận đô thị loại IV toàn huyện Hoài Nhơn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các định hướng phát triển đô thị của tỉnh Bình Định xác định tại: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 (Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ); Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được duyệt (Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020 (Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Bình Định) không định hướng hình thành thị xã Hoài Nhơn mà chỉ hình thành thị xã Bồng Sơn với quy mô dân số là 85.000 người, diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 800 ha. Vì vậy, việc xem xét hình thành thị xã Hoài Nhơn (theo ranh giới hành chính toàn huyện), tỉnh Bình Định là chưa đủ cơ sở để xem xét.

2. Theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đạt tiêu chí của loại đô thị nào thì được xem xét, đánh giá theo loại đô thị tương ứng. Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, một trong các tiêu chuẩn của thị xã là “đã được công nhận là đô thị loại III hoặc loại IV; hoặc khu vực dự kiến thành lập thị xã đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại III hoặc loại IV”. Do đó, khu vực dự kiến phân loại đô thị loại IV để thành lập thị xã cần có quy hoạch chung được duyệt, đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch trước khi được đánh giá phân loại đô thị.

Căn cứ khoản 3 Điều 14 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016, UBND tỉnh Bình Định cần lập Quy hoạch chung đô thị mới Hoài Nhơn (hoặc Bồng Sơn), tỉnh Bình Định, làm căn cứ rà soát công nhận loại đô thị. Việc lựa chọn ranh giới, quy mô để lập Quy hoạch chung đô thị mới phù hợp với ranh giới phạm vi của khu vực dự kiến phát triển thành thị xã và các định hướng phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định  chỉ đạo tổ chức thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- Sở Xây dựng Bình Định;
- Cục PTĐT;
- Lưu: VT, QHKT.Minh

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
Vương Anh Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 08/BXD-QHKT năm 2017 hướng dẫn nội dung lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn và Đề án công nhận đô thị loại IV toàn huyện Hoài Nhơn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


461

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155