Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 07/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc Trả lời công văn số 1032/SXD-TTra của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà.

Số hiệu: 07/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Huy Thục
Ngày ban hành: 08/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 1032/SXD-TTra của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà.
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2006 

Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Khánh Hoà

Ngày 16/5/2006 Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà có công văn số 1032/SXD-TTra gửi Bộ Xây dựng đề nghị cho ýýý kiến giải quyết về nhà đất theo Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn số 1032/SXD-TTra, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với nhà đất mà Nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng trên thực tế Nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó như các trường hợp nêu tại các Điểm 1, 2, 4, 5 và Điểm 6 phần I của công văn số 1032/SXD-TTra đã được quy định tại Điều 5 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11Điều 5 của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP;

2. Đối với nhà đất mà Nhà nước đã có văn bản quản lý, đã bố trí sử dụng vào mục đích công nhưng sau đó địa phương đã trả lại cho chủ sở hữu như trường hợp nêu tại Điểm 3 phần I của công văn số 1032/SXD-TTra thì cần xem xét thẩm quyền trả lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng có đúng với quy định của pháp luật trước khi giải quyết cụ thể từng trường hợp;

3. Đối với nhà đất mà Nhà nước đã trưng mua như trường hợp nêu tại Điểm 7 phần I của công văn số 1032/SXD-TTra thì việc thanh toán tiền trưng mua được áp dụng trong trường hợp Nhà nước chưa thanh toán hoặc mới thanh toán một phần tiền và người đề nghị thanh toán phải có đủ hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11;

4. Đối với nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng như trường hợp nêu tại Điểm 8 phần I của công văn số 1032/SXD-TTra thì thực hiện xác lập sở hữu toàn dân theo quy định của Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội;

5. Về vấn đề nêu tại Điểm 1 phần II của công văn số 1032/SXD-TTra, nếu Nhà nước chưa có văn bản quản lý nhưng thực tế Nhà nước đã bố trí sử dụng thì áp dụng Nghị quyết số 23/2003/QH11 để xác lập sở hữu toàn dân; nếu Nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng trên thực tế Nhà nước chưa bố trí sư dụng thì áp dụng Điều 5 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 để giải quyết;

6. Việc xác định thế nào là giao dịch mua bán, tặng cho, chuyển đổi ngay tình như đề nghị tại Điểm 2 phần I của công văn số 1032/SXD-TTra cần căn cứ vào các quy định của pháp luật dân sự;

7. Việc xem xét tính hợp pháp của văn bản uỷ quyền quản lý nhà ở như đề nghị tại Điểm 3 phần II của công văn số 1032/SXD-TTra phải căn cứ vào các quy định của pháp luật về uỷ quyền tại thời điểm chủ sở hữu ký văn bản uỷ quyền;

8. Đối với nhà đất mà Nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng sau đó đã tạm giao cho chủ sở hữu sử dụng như trường hợp nêu tại Điểm 4 phần II của công văn số 1032/SXD-TTra thì Sở Xây dựng cần thống kê, rà soát từng trường hợp cụ thể, trường hợp địa phương đã ký hợp đồng thuê nhà hoặc đã thực hiện các hình thức khác để quản lý nhà đất đó thì làm thủ tục để xác lập sở hữu toàn dân theo quy định của Nghị quyết số 23/2003/QH11; trường hợp địa phương chưa thực hiện quản lý nhà đất đó thì áp dụng Điều 5 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 để giải quyết;

9. Đối với nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng theo Nghị quyết số 23/2003/QH11 nhưng hiện nay chủ sở hữu có khó khăn về nhà ở thì áp dụng quy định tại Điều 10 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11Điều 9 của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP để tạo điều kiện hỗ trợ để họ cải thịên nhà ở.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà rà soát, thống kê từng trường hợp cụ thể và báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tống Văn Nga (để b/cáo);
- UBND tỉnh Khánh Hoà;
- LưuVT, QLN (2b).

TL. Bộ trưởng
cục trưởng cục quản lý nhà 
Trịnh Huy Thục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 07/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc Trả lời công văn số 1032/SXD-TTra của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211