Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 06/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 06/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 09/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Trả lời văn bản số 1123/SKHĐT-TĐĐT ngày 12/12/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình: Căn cứ phần II, mục I Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ thì: “Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư xem xét quyết định theo nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả của dự án, không làm gián đoạn các công việc”. Vì vậy, dự toán xây dựng công trình cho các khối lượng thi công dở dang có thực hiện theo các qui định của Thông tư số 04/2005/TT-BXD (bao gồm cả việc chuyển tiếp áp dụng định mức dự toán xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 sang áp dụng định mức dự toán xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) hay không thuộc thẩm quyền của Người quyết định đầu tư.

2. Về Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng: Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, chỉ những hợp đồng xây dựng đã và đang triển khai thực hiện theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD mới thuộc phạm vi điều tiết của Thông tư này.

Đối với các gói thầu thực hiện chậm tiến độ: Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1565/TTg-KTN ngày 22/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng; văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng. Theo đó, đối với trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên nêu tại văn bản số 1123/SKHĐT-TĐĐT thì nội dung, phạm vi, phương pháp điều chỉnh do Người quyết định đầu tư quyết định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 06/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224