Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 03/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 617/SXD-BCĐ ngày 25/11/2008 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 117/2007/QĐ-TTg tỉnh Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 03/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 08/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/BXD-QLN
V/v trả lời công văn số 617/SXD-BCĐ ngày 25/11/2008 của Ban Chỉ đạo thực hiện QĐ 117/2007/QĐ-TTg tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 117/2007/QĐ-TTg tỉnh Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 617/SXD-BCĐ ngày 25/11/2008 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 117/2007/QĐ-TTg đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg không có quy định hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đối tượng là con của cán bộ “Tiền khởi nghĩa”, do vậy trường hợp cả hai vợ chồng cán bộ “Tiền khởi nghĩa” mất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành như công văn 617/SXD-BCĐ của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã nêu thì con của họ không được hưởng hỗ trợ cải thiện nhà ở.

Đối với trường hợp người thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg (cán bộ “Tiền khởi nghĩa” hoặc vợ hay chồng của người đó) mà mất sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì những người thừa kế hợp pháp được thụ hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ đó.

Đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 117/2007/QĐ-TTg tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh để triển khai thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, QLN & TTBĐS

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 03/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 617/SXD-BCĐ ngày 25/11/2008 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 117/2007/QĐ-TTg tỉnh Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135