Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 0214/TCNL-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Năng lượng Người ký: Đặng Hải Dũng
Ngày ban hành: 06/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC NĂNG LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0214/TCNL-KHCN
V/v thực hiện Quyết định 78/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Giám sát Quản lý về Hải quan

Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Tng cục Năng lượng nhận được Công văn số 40/GSQL-GQ1 ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Cục Giám sát Quản lý về Hải quan về việc thực hiện quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới (Quyết định 78); Sau khi nghiên cứu nội dung liên quan, Tổng cc Năng lượng có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ nội dung tại khoản 2 Điều 5, Quyết định 78: Kể từ sau ngày Quyết định này có hiệu lực (ngày 10 tháng 02 năm 2014), không được phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bng than, khí đốt có hiệu suất thấp hơn hiệu suất tối thiểu quy định tại Điều 3 Quyết định này;

Căn cứ nội dung tại Điều 3, Quyết định 78: Không được phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khi công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất tối thiểu (danh sách chi tiết ti Điều 3, Quyết định 78);

Căn cứ ni dung ti Điều 4, Quyết định 78: Nghiêm cấm nhp thiết b, lạc hậu đối với các nhà máy điện có công suất tổ máy nằm ngoài quy định tại Điều 3 Quyết định này; việc cấp phép xây dựng đối với các nhà máy điện này sẽ do các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo từng dự án cụ thể;

Như vậy, các dự án nhà máy nhiệt điện đã có quyết định phê duyệt đầu tư của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trước thời điểm hiệu lực của Quyết định 78 sẽ tiếp tục được thực hiện theo tiến độ đã đ ra. Tuy nhiên, về hiệu sut năng lượng của thiết bị cn tuân thủ theo các nội dung tại Điều 3 và Điều 4 nêu trên.

Tổng cục Năng lượng thông báo để quý Cục biết và phối hợp thực hiện theo quy định của pháp luật. Các thông tin chi tiết, làm rõ đề nghị liên h: V khoa hc công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Hải Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 0214/TCNL-KHCN ngày 06/02/2017 thực hiện Quyết định 78/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Năng lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


766

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87