Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 02/BXD-KTXD năm 2015 về giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 02/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 14/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/BXD-KTXD
V/v Giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4197/SQHKT-QLDA ngày 05/12/2014 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, thì mức chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch không vượt quá 3,5 lần mức chi phí tính theo Thông tư này. Trường hợp công việc quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị có đặc thù riêng, nếu chi phí xác định theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD không phù hợp thì lập dự toán để xác định chi phí.

Vì vậy, đối với công tác lập đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Công viên Sài Gòn Safari và quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Quảng trường và Công viên bờ sông tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), do trong văn bản số 4197/SQHKT-QLDA không nêu rõ được tính đặc thù riêng của các đồ án này nên chưa có cơ sở để thực hiện việc lập dự toán để xác định chi phí như quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD nói trên.

Trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận các cơ sở về tính đặc thù riêng trong việc lập các đồ án quy hoạch nói trên, thì tiếp tục đàm phán hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch nhằm đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm chi phí. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng các Sở chuyên ngành có liên quan xem xét, thẩm định mức giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 02/BXD-KTXD năm 2015 về giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.044

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79