Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 02/BXD-HTKT về đăng ký lịch báo cáo quy hoạch cấp thoát nước, chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 02/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Tiến
Ngày ban hành: 05/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/BXD-HTKT
V/v: Đăng ký lịch báo cáo quy hoạch cấp thoát nước, chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: UBND các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Quyết định số/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án thành lập Vùng kinh tế trọng điểm Vùng ĐBSCL.

Căn cứ Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 05/08/2009 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghi giao ban Ban điều phối, phát triển Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL.

Căn cứ Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 24/03/2010 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghi Ban chỉ đạo điều phối, phát triển Vùng kinh tế trọng điểm.

Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị - Nông thôn (Phân Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn miền Nam) là đơn vị tư vấn lập quy hoạch thoát nước, cấp nước và khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm Vùng ĐBSCL. Việc lập các quy hoạch này đến nay đã hoàn thành. Để tổng hợp ý kiến đóng góp của các địa phương trong vùng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trong vùng sắp xếp thời gian để đơn vị tư vấn báo cáo nội dung của các dự án quy hoạch này.

Thời gian dự kiến như sau:

STT

TỈNH, THÀNH PHỐ

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Cần Thơ

15/04/2010

 

2

An Giang

14/04/2010

 

3

Kiên Giang

13/04/2010

 

4

Cà Mau

12/04/2010

 

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm và thông tin sớm cho Bộ Xây dựng biết theo địa chỉ: Phân viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn miền Nam, điện thoại 08.38224476, Fax 08.38220090.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Viện KTQHĐT-NT
- Lưu VP, HTKT.

TL.BỘ TRƯỞNG
Q. CỤC TRƯỞNG CỤC
HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nguyễn Hồng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 02/BXD-HTKT ngày 05/04/2010 về đăng ký lịch báo cáo quy hoạch cấp thoát nước, chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12