Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9983/BGTVT-PC năm 2016 lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 9983/BGTVT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9983/BGTVT-PC
V/v lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Các CTCP Hàng không: Vietjet Air, Jetstar Pacific.

 

Triển khai các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, căn cứ vào thực tiễn quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng không dân dụng, Bộ Giao thông vận tải lập đề nghị xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định gửi kèm theo).

Thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý đối với đề nghị xây dựng Nghị định.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế, bằng văn bản và thư điện tử vào email dtdung@mt.gov.vn) trước ngày 08/9/2016 để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Bộ Giao thông vận tải xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9983/BGTVT-PC năm 2016 lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


354
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57