Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7397/VP-VX năm 2013 góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7397/VP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 12/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
UBND THÀNH PHỐ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7397/VP-VX
Về góp ý cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Công an thành phố;
- Sở Tư pháp; Sở Y tế;
- Tòa án nhân dân thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 3342/LĐTBXH-PCTNXH ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở Y tế và Tòa án nhân dân thành phố nghiên cứu, góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn nêu trên, dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố để gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên đến các cơ quan liên quan để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm toàn bộ CV);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX (kèm toàn bộ CV);
- Lưu:VT (VX-TC) An.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7397/VP-VX năm 2013 góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.653
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76