Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 70/BNN-PC báo cáo tình hình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 70/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 07/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/BNN-PC
V/v báo cáo tình hình xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp (Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính)

Trả lời công văn số 10261/BTP-PLHSHC ngày 27/12/2012 về việc báo cáo tình hình xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai một số hoạt động sau:

1. Ban hành Quyết định số 2604/QĐ-BNN-PC ngày 24 tháng 10 năm 2012 phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ của các đơn vị được giao chủ trì xây dựng Nghị định đảm bảo thời gian trình theo Quyết định 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng các Nghị định thực hiện theo đúng kế hoạch số 2604/QĐ-BNN-PC. Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kết quả xây dựng 05 Nghị định, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất gửi kèm theo.

Đề nghị Quý cơ quan tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo công văn số 70/BNN-PC ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên Nghị định

Cơ quan/đơn vị chủ trì

Thời gian trình CP (theo QĐ số 1473/QĐ-TTg)

Tiến độ thực hiện

Khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất

1

Nghị định vxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (gồm: giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật…..)

Cục Bảo vệ thực vật

Tháng 03/2013

- Đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tp và xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định

- Đã gửi công văn đề nghị các địa phương đánh giá tình hình triển khai 02 Nghị định trong lĩnh vực sản xut, kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, hiện đang tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương

- Rà soát quy định hiện hành, cập nhật những nội dung mới và xây dựng dự thảo Nghị định

- Nghị định có phạm vi rộng, nội dung liên quan tới nhiều đơn vị (04 Cục và Tổng cục) do đó ảnh hưởng tới tiến độ triển khai

- Hiện Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đến tháng 3/2013 trình Quốc hội, dự kiến có nhiều nội dung mới thay đổi, bổ sung ảnh hưởng đến các quy định trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Bảo vệ và KDTV.

2

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản.

Tng cục Thủy sản

Tháng 02/2013

- Đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định

- Đã gửi công văn đnghị các địa phương đánh giá tình hình triển khai Nghị định trong lĩnh vực thủy sản, hiện đang tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương

- Đã xây dựng đề cương và dự thảo Nghị định, tờ trình Chính phủ; dự thảo Báo cáo thuyết minh nội dung Nghị định

- Đã gửi dự thảo Nghị định xin ý kiến các Bộ, ngành, gửi xin ý kiến trên Website của Tổng cục Thủy sản

- Xây dựng Nghị định vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013 nên có khó khăn trong việc bố trí kinh phí.

- Thời gian xây dựng Nghị định gấp do đó việc thực hiện các hoạt động xây dựng văn bản như đi khảo sát, tổ chức hội thảo lấy ý kiến.... không đảm bảo thời gian và chất lượng.

- Đề nghị thời gian trình Chính phủ sang tháng 3/2013

3

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, lâm sản

Tổng cục lâm nghiệp

Tháng 02/2013

- Đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tp và xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định

- Đã gửi công văn đề nghị các địa phương đánh giá tình hình triển khai Nghị định trong lĩnh vực quản lý rừng, lâm sản, hiện đang tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương

- Họp Ban soạn thảo, T biên tập thống nhất đề cương và nội dung xây dựng Nghị định

- Báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định số 99/2009/NĐ-CP và cập nhật một số nội dung mới của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Đang hoàn thiện dự thảo 1

- Việc tchức khảo sát tại địa phương, tổ chức hội thảo xin ý kiến, gửi xin ý kiến các Bộ ngành vào gần tết nguyên đán do đó sẽ khó đảm bảo được thời gian theo kế hoạch

- Thời gian xây dựng Nghị định gấp lại vào cuối năm nên ảnh hưởng tới chất lượng của dự thảo Nghị định

- Xây dựng Nghị định vào cuối năm nên việc bố trí kinh phí gặp khó khăn.

- Đnghị thời gian trình Chính phủ sang tháng 3/2013

4

Nghị định vxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi (gồm thú y; giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi....)

Cục Thú y

Tháng 03/2013

- Đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định

- Đã gửi công văn đề nghị các địa phương đánh giá tình hình triển khai 03 Nghị định trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi, hiện đang tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương

- Đang tổng kết việc thi hành các Nghị định, rà soát, cập nhật những nội dung mới.

- Đã tổ chức 01 cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập và 04 cuộc họp Tổ biên tập và hoàn thiện dự thảo 1 Nghị định

Dự thảo Nghị định gộp từ 03 Nghị định hiện hành và liên quan tới chức năng, nhiệm vụ 03 đơn vị thuộc Bộ, đồng thời thời gian xây dựng văn bản gấp nên ảnh hưởng tới chất lượng của văn bản.

5

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi, đê điều; phòng, chống thiên tai (gồm: đê điều; phòng, chống thiên tai; phòng chống lụt bão...)

Tổng cục Thủy lợi

Tháng 02/2013

- Đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tp và xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định

- Đã gửi đề nghị các địa phương đánh giá tình hình triển khai 03 Nghị định trong lĩnh vực thủy lợi, hiện đang tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương

- Các đơn vị trong Tổng cục Thủy lợi được phân công xây dựng các chương đang hoàn thiện theo đề cương đã được phê duyệt

- Đây là Dự thảo Nghđịnh với nội dung lớn và phức tạp, được xây dựng trên cơ sở của 3 Nghị định; việc xây dựng cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan nên việc triển khai xây dựng còn chậm.

- Nguồn kinh phí xây dựng các Nghị định hạn chế do đó khó khăn cho việc đi khảo sát, điều tra tại các địa phương

- Đề nghị thời gian trình Chính phủ sang tháng 3/2013

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 70/BNN-PC báo cáo tình hình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84