Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6927/TCĐBVN-ATGT năm 2014 hướng dẫn hạ tải phần hàng quá tải và xác định mức độ vi phạm bị xử phạt trong Điều 24 và Điều 33 của Nghị định 107/2014/NĐ-CP do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 6927/TCĐBVN-ATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 27/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6927/TCĐBVN-ATGT
V/v hướng dẫn hạ tải phần hàng quá tải và xác định mức độ vi phạm bị xử phạt trong Điều 24 và Điều 33 của Nghị định số 107/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Cục Quản lý đường bộ;
- Các Trạm kiểm tra tải trọng xe.
- Công ty TNHH MTV Hanel;
- Công ty Cổ phần tự động hóa và cơ khí điện tử Hanel;
- Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm Hanel;

 

Ngày 17/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo quy định tại Điều 24 và Điều 33 của Nghị định 107/2014/NĐ-CP, có một số nội dung được bổ sung, sửa đổi liên quan đến việc hạ tải và mức độ vi phạm bị xử phạt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các Trạm kiểm tra tải trọng xe, các lực lượng làm công tác kiểm soát tải trọng xe thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với xe ô tô vi phạm chở hàng quá tải như sau:

1. Đối với việc hạ tải.

- Trường hợp vị trí kiểm tra tải trọng xe có bãi hạ tải, khi phương tiện vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép, lực lượng chức năng yêu cầu lái xe, chủ xe đưa phương tiện vào bãi hạ tải: Chủ xe, lái xe, chủ hàng phải tự bố trí phương tiện, nhân lực để hạ tải; tự quản lý, bảo quản hàng hóa, phương tiện; phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc hạ tải.

- Trường hợp vị trí kiểm tra tải trọng xe không có bãi hạ tải: Lực lượng chức năng yêu cầu chủ xe, lái xe điều khiển phương tiện quay lại tự hạ tải.

- Các phương tiện sau khi hạ tải đều phải kiểm tra tải trọng và chỉ được lưu thông khi xếp hàng đúng tải trọng cho phép.

2. Đối với mức độ vi phạm bị xử phạt.

Hiện nay, Tổng cục ĐBVN đang chỉ đạo cài đặt lại phần mềm về nội dung ô tô chở hàng vượt quá khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông với mức độ vi phạm bị xử phạt trên 10% và trên 20% đối với xe, xi téc chở chất lỏng.

Tuy nhiên, do việc cài đặt cho 67 Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và 02 Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định không thể xong đồng thời trong cùng một thời điểm, có thể kéo dài nhiều ngày. Để tránh việc xác định vi phạm oan sai cho lái xe, chủ xe, Tổng cục ĐBVN hướng dẫn các Trạm kiểm tra tải trọng xe thực hiện một số nội dung sau:

- Trường hợp các Trạm kiểm tra tải trọng xe đã được cài đặt bổ sung đúng thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2015: Căn cứ kết luận trong phiếu cân để xác định mức độ vi phạm.

- Trường hợp các Trạm kiểm tra tải trọng xe cài đặt sau thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2015, bộ phận vận hành cân, xác định mức độ quá tải: Căn cứ khối lượng quá tải của xe trên phiếu cân để tính toán, kết luận phần trăm (%) quá tải và xác định mức độ vi phạm.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì liên hệ trao đổi với bộ phận kiểm soát tải trọng xe của Tổng cục ĐBVN qua các số điện thoại 0915.869.900, 0918.298.898, 0987.812.976 để được giải đáp.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Hanel, Công ty cổ phần tự động hóa và cơ khí điện tử Hanel, Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hanel khẩn trương thực hiện việc cài đặt phần mềm và thông báo thời điểm hoàn thành cho các Trạm kiểm tra tải trọng xe để có cơ sở thực hiện.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBATGT Quốc gia;
- Bộ GTVT (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TT Lê Đình Thọ (để b/c);
- PTCT Nguyễn Xuân Cường;
- Các Vụ: ATGT, VT - Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ;
- Tổng cục VII - Bộ Công an;
- Cục C67 - Tổng cục VII;
- Công an các tỉnh, thành phố;
- Vụ KHCN, MT&HTQT;
- Lưu: VT, ATGT (03).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6927/TCĐBVN-ATGT năm 2014 hướng dẫn hạ tải phần hàng quá tải và xác định mức độ vi phạm bị xử phạt trong Điều 24 và Điều 33 của Nghị định 107/2014/NĐ-CP do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.13.39