Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 431/TCHQ-PC xử lý vi phạm của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 431/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 17/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/TCHQ-PC
V/v xử lý vi phạm của Cty TNHH Sumidenso Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 7902/HQHP-GSQL ngày 06/12/2012 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại An - TP Hải Dương). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử phạt khai sai đơn vị tính dẫn đến sai số lượng hàng nhập khẩu:

Cục Hải quan TP. Hải Phòng trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, thực hiện kiểm tra, xác minh xử lý theo thẩm quyền.

2. Về việc xử phạt khai báo sai tỷ lệ hao hụt nguyên liệu:

Cục Hải quan TP. Hải Phòng trên cơ sở hồ sơ cụ thể, tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế nếu Công ty TNHH Sumidenso có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 431/TCHQ-PC xử lý vi phạm của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.344
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118