Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2815/VPCP-V.I năm 2017 phản ánh của Báo Tuổi trẻ Online về sai phạm trong mua sắm trang thiết bị y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh tại tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2815/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2815/VPCP-V.I
V/v phản ánh của Báo Tuổi trẻ Online về sai phạm trong mua sắm trang thiết bị y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh tại tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Báo Tuổi trẻ Online ngày 17 tháng 3 năm 2017 có bài phản ánh tình trạng sai phạm của các gói mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại tỉnh Gia Lai trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 (bài báo sao gửi kèm). Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ Online, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 5 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Tỉnh ủy Gia Lai;
- HĐND tỉnh Gia Lai;
- B
áo Tuổi trẻ;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Vụ KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2815/VPCP-V.I năm 2017 phản ánh của Báo Tuổi trẻ Online về sai phạm trong mua sắm trang thiết bị y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh tại tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


477
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127