Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1330/UBND-ĐTMT tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1330/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 22/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1330/UBND-ĐTMT
Về tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố;
- Các Sở-ngành thành phố;
- Công an thành phố, Sở Công Thương;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Chi cục Quản lý thị trường thành phố.

 

Ủy ban nhân dân thành phố có nhận được Kế hoạch số 47/KH-UBATGTQG ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố;

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nói trên, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố, Công an thành phố, Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 47/KH-UBATGTQG ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm giả trên địa bàn thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2013; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Kế hoạch số 47/KH-UBATGTQG nói trên;

2. Lãnh đạo Công an thành phố, Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các quận, huyện tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm về sản xuất, kinh doanh buôn bán và sử dụng mũ bảo hiểm giả, nhập lậu; giải tỏa các điểm bày bán mũ bảo hiểm tràn lan trên lòng, lề đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và mỹ quan đô thị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các cơ quan báo, đài TP;
- VPUB: CPVP;
- Phòng CNN, ĐTMT;
- Lưu: VT, (ĐTMT-HS).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1330/UBND-ĐTMT tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.049
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45