Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11878/BTC-QLCS năm 2015 về gia hạn xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11878/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 27/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11878/BTC-QLCS
V/v gia hạn xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5972/VPCP-KTTH ngày 30/07/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình xử lý xe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và viện trợ; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với số xe ô tô mang bin số ngoại giao, nước ngoài do các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị của Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của dự án đã kết thúc trước 01/01/2015 nhưng đến nay chưa có quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước khẩn trương thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước trước ngày 31/12/2015 (trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với số xe ô tô nêu trên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 393/BTC-QLCS ngày 13/01/2015).

Quá thời hạn này mà chưa hoàn thành việc xử lý thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an thu hồi xe. Tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Sau khi thực hiện xong thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước đề nghị Quý cơ quan khẩn trương thực hiện thủ tục đổi biển số và thực hiện xử lý theo quy định, thông báo kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 31/01/2016.

2. Đối với xe ô tô của các dự án kết thúc sau ngày 31/12/2015 thì thực hiện xử lý theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định v thẩm quyn, thủ tục xác lập quyn sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyn sở hữu nhà nước, Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 29/2014/NĐ-CP và Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của Dự án sử dụng vốn nhà nước.

Mong nhn đưc s quan tâm, hp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TR
ƯỞNG
Nguyễ
n Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11878/BTC-QLCS năm 2015 về gia hạn xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.913

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174