Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1183/BNN-PC thực hiện Quyết định 1473/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1183/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lữ Minh Tuấn
Ngày ban hành: 27/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1183/BNN-PC
V/v thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: ………………………………………………….

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 517/BCA-C61 và 518/BCA-C61 ngày 18/02/2013 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng 02 Nghị định: Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính, để phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng 02 Nghị định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình tổng hợp báo cáo các nội dung theo Đề cương gửi kèm theo Công văn này.

Báo cáo của đơn vị (kèm file mềm) gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế) số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trưc ngày 15/3/2013 để Vụ tng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần trao đổi, xin liên hệ với Vụ Pháp chế (Gặp đ/c Khánh, điện thoại: 04.37335617 + Fax: 04.38232750; email: khanhpc.bnn@gmail.com).

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

PHÓ
VỤ
TRƯỞNG
Lữ Minh Tuấn

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo Công văn số 1183/BNN-PC, ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. Tổng kết đánh giá thực hiện Nghị định 37/2005/NĐ-CP

1. Tình hình, kết quả cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do đơn vị thực hiện hoặc phối hợp thực hiện.

2. Đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Kiến nghị, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung các quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đơn vị quản lý.

II. Nghị đnh quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính

1. Đánh giá thực trạng, kết quả sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đã được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực của mình; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình đơn vị thực hiện.

2. Rà soát, lập danh mục các phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực đơn vị quản lý.

3. Kiến nghị, đề xuất những nội dung cần đưa vào quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1183/BNN-PC thực hiện Quyết định 1473/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144