Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1047/BTP-PLHSHC xác định trị giá hàng vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1047/BTP-PLHSHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 15/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1047/BTP-PLHSHC
V/v Xác định trị giá hàng vi phạm

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 3816/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc xác định trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với tang vật là hàng hóa cấm kinh doanh như pháo nổ, đồ chơi bạo lực trẻ em, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Việc xác định trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt là vấn đề quan trọng và phức tạp. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ (Điều 34) đã quy định nhiều căn cứ (phương thức) xác định trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trong trường hợp không xác định được trị giá hàng hóa, tang vật bằng các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP thì cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt thành lập Hội đồng định giá. Hội đồng định giá phải có sự tham gia của đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh hoặc đại diện cơ quan tài chính cấp huyện. Tùy tính chất, đặc điểm của từng vụ việc, thành viên Hội đồng định giá có đại diện cơ quan chuyên môn tham gia. Như vậy, Hội đồng định giá hoàn toàn có cơ sở thực tế để xác định trị giá hàng hóa, phương tiện vi phạm hành chính. Đối với một số mặt hàng cấm kinh doanh như pháo nổ, đồ chơi bạo lực trẻ em… Hội đồng có thể tiến hành xác minh thông qua đối tượng kinh doanh một số mặt hàng cấm kinh doanh này để có thêm cơ sở cho việc xác định trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính vì đây là mặt hàng cấm kinh doanh, nhưng trên thực tế vẫn có đối tượng kinh doanh mặt hàng mà pháp luật quy định là cấm kinh doanh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp việc xác định trị giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với tang vật là hàng hóa cấm kinh doanh như pháo nổ, đồ chơi bạo lực trẻ em, kính chuyển Bộ Tài chính nghiên cứu, tham khảo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ PLHS-HC (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC   
Hoàng Thế Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1047/BTP-PLHSHC xác định trị giá hàng vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.843
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180