Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 996/LĐTBXH-BHXH ngày 05/04/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp

Số hiệu: 996/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 05/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Số 996/LĐTBXH-BHXH
V/v Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2002

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

Trả lời công văn số 170/UB ngày 17/01/2002 của ủy ban Nhân dân tỉnh về vướng mắc khi thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp do nâng bậc lương và xếp lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đối với các Doanh nghiệp Nhà nước: Thông tư số 05/LĐTBXH-TT ngày 22/3/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công nhân, viên chức làm việc giỏi, có năng suất, chất lượng  và hiệu quả cao.

2. Đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác (kể cả doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần) nếu áp dụng chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ để ký kết hợp đồng lao động thì việc áp dụng các chế độ, chính sách cho người lao động, trong đó có việc nâng bậc lương tự như đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước.

3. Trường hợp doanh nghiệp chuyển một số lao động có thâm niên (từ 15 đến 20 năm) và tay nghề cao sang làm công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm nhưng chưa có trình độ đại học thì chuyển xếp vào chức danh cán sự, kỹ thuật viên theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ở các doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ. Khi nâng ngạch cho các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thì doanh nghiệp phải xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức thi nâng ngạch theo quy định tại Thông tư số 04/1998/LĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với những viên chức chưa có trình độ theo tiêu chuẩn thì doanh nghiệp phải tạo điều kiện để những viên chức đó đi học, bồi dưỡng có đủ theo tiêu chuẩn, sau đó thi nâng ngạch theo quy định chung.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/LĐTBXH -TT ngày 4/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều để thực hiện Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ thì việc thu nộp bảo hiểm xã hội phải dựa trên cơ sở tiền lương ghi trong Hợp đồng lao động. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định theo Nghị định số 26/CP thì thực hiện các quy định về nâng bậc lương đối với người lao động như hướng dẫn tại Thông tư số 05/LĐTBXH-TT ngày 22/3/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để qúy ủy ban Nhân dân biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng  quy định của Nhà nước./.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 996/LĐTBXH-BHXH ngày 05/04/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.737
DMCA.com Protection Status