Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9411/VPCP-KGVX năm 2013 chủ trương xây dựng Tượng đài "Thanh niên xung phong tuyến 1C" khu Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9411/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 07/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9411/VPCP-KGVX
V/v chủ trương xây dựng Tượng đài "Thanh niên xung phong tuyến 1C" khu Tây Nam Bộ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Về đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (Công văn số 2300-CV/BCĐTNB ngày 05 tháng 8 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 3101/BVHTTDL-MTNATL ngày 27 tháng 8 năm 2013), Quốc phòng (Công văn số 6814/BQP-CT ngày 30 tháng 8 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6408/BKHĐT-LĐVX ngày 30 tháng 8 năm 2013), Tài chính (Công văn số 11686/BTC-ĐT ngày 03 tháng 9 năm 2013), ý kiến của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Công văn số 1264/TWĐTN ngày 27 tháng 8 năm 2013) về chủ trương đầu tư xây dựng Tượng đài "Thanh niên xung phong tuyến 1C" khu Tây Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ (bản sao văn bản kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Việc xây dựng công trình tượng đài "Thanh niên xung phong tuyến 1C" khu Tây Nam Bộ là cần thiết và có ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét đề xuất của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại văn bản số 2300-CV/BCĐTNB ngày 05 tháng 8 năm 2013, trong đó làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như sự phù hợp của công trình tượng đài "Thanh niên xung phong tuyến 1C" trong quy hoạch tượng đài, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển của thành phố Cần Thơ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- BCĐ Tây Nam Bộ;
- Các Bộ: VHTTDL, KHĐT, TC, QP, XD;
- Trung ương Đoàn THCS HCM;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, V.III; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9411/VPCP-KGVX năm 2013 chủ trương xây dựng Tượng đài "Thanh niên xung phong tuyến 1C" khu Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.769
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234