Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 901/BVHTTDL-DSVH năm 2014 thỏa thuận chủ trương sửa chữa, cải tạo Cột cờ trên đỉnh núi Phai Vệ, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 901/BVHTTDL-DSVH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 25/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/BVHTTDL-DSVH
V/v thỏa thuận chủ trương sửa chữa, cải tạo Cột cờ trên đỉnh núi Phai Vệ, tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Phúc đáp Công văn số 214/UBND-KTN ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị thỏa thuận chủ trương sửa chữa, cải tạo Cột cờ trên đỉnh núi Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn lập hồ sơ sửa chữa, cải tạo Cột cờ trên đỉnh núi Phai Vệ bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

2. Về nội dung hồ sơ: Phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập hồ sơ sửa chữa, cải tạo Cột cờ trên đỉnh núi Phai Vệ để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 901/BVHTTDL-DSVH ngày 25/03/2014 thỏa thuận chủ trương sửa chữa, cải tạo Cột cờ trên đỉnh núi Phai Vệ, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.762

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.95.208
server250