Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 885/LĐTBXH-TBLS ngày 26/03/2004 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc giải quyết vướng mắc về trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng

Số hiệu: 885/LĐTBXH-TBLS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 26/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 885/LĐTBXH-TBLS
V/v giải quyết vướng mắc về trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 7 năm 2003 về chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng; các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã khẩn trương tổ chức thực hiện, nhiều người có công giúp đỡ cách mạng, đặc biệt là người được nhà nước khen tặng Huân chương kháng chiến sau ngày 31 tháng 12 năm 1994 đã được hưởng chế độ. Tuy nhiên, một số địa phương có phản ảnh vướng mắc khi xem xét giải quyết trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giải thích một số điểm như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG:

1. Nghị định số 69/2003/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn 18/2003/TT-BLĐTBXH thực hiện đối với người dân đã trực tiếp giúp đỡ cách mạng được khen tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “có công với nước” hoặc Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến, đủ điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận là người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Người có công giúp đỡ cách mạng là một đối tượng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Vì vậy được hưởng một chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc một chế độ trợ cấp một lần.

II. GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

1. Trong danh sách của gia đình được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Bằng Huân chương kháng chiến có ghi tên 2 người thì một người được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng nếu đủ Điều kiện là người có công giúp đỡ cách mạng (quy định tại Tiết b-3, Khoản b, Điểm 1, Mục I Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH).

Trường hợp người đang hưởng trợ cấp chết thì một trong những người có tên trong danh sách hoặc trên trong Bằng Huân chương kháng chiến đủ điều kiện tiếp tục được hưởng trợ cấp hàng tháng.

2. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương hoặc Huy chương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và được tặng thưởng Huân chương hoặc Huy chương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì được hưởng một khoản trợ cấp cơ bản hàng tháng mức 110.000 đồng hoặc trợ cấp nuôi dưỡng hàng thức mức 320.000 đồng (nếu có Huân chương kháng chiến) hoặc một chế độ trợ cấp một lần mức 1.000.000 đồng (nếu chỉ có Huy chương kháng chiến).

3. Trong thời kỳ kháng chiến, người dân có công giúp đỡ cách mạng sau đó thoát ly hoặc trực tiếp thâm gia kháng chiến tại địa phương hoặc đang công tác hoặc đang hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì không thuộc đối tượng hưởng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (quy định tại Thông tư số 48/TBXH ngày 30 tháng 9 năm 1985 và Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

 4. Người dân được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước” và được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến là một đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng (nếu đủ điều kiện) vì vậy được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng mức trợ cấp cơ bản 170.000 đồng hoặc mức trợ cấp nuôi dưỡng 420.000 đồng.

5. Người được nhà nước tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng và hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần theo quy định tại Thông tư số 24/1999/TT-LĐTBXH ngày 5 tháng 10 năm 1999 hoặc thuộc diện hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Thông tư số 25/2000/TT-BLĐXH ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì không thuộc diện hưởng trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (quy định tại Tiết a, Điểm 2, Mục I Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH).

6. Bằng Huân, Huy chương kháng chiến khen tặng cho gia đình có 3 con trở lên tòng quân, gia đình cho bộ đội, cơ quan Nhà nước mượn làm nhà kho, trụ sở, nhà ở,... người và gia đình có công giúp đỡ cách mạng các nước thì không thuộc đối tượng hưởng chế độ người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định của Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH .

7. Người đã hưởng chế độ trợ cấp đối với cán bộ “lão thành cách mạng” hoặc “tiền khởi nghĩa”, nhưng lại được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước” thì không đồng thời hưởng trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng và ngược lại (quy định tại Điểm 4, Mục II Thông tư Liên tịch số 06/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTCTW ngày 8 tháng 2 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức Trung ương Đảng).

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 885/LĐTBXH-TBLS ngày 26/03/2004 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc giải quyết vướng mắc về trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.505
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168