Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8802/VPCP-QHQT về việc phê duyệt gia hạn Hiệp định riêng về dự án Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8802/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8802/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt gia hạn Hiệp định riêng về dự án Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 3964/BTTTT-CBC ngày 03 tháng 12 năm 2008) về việc phê duyệt gia hạn Hiệp định riêng về hỗ trợ dự án Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt văn bản trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về việc điều chỉnh, gia hạn hiệu lực “Hiệp định riêng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về hỗ trợ lĩnh vực thông tin giai đoạn 2004 – 2007” đến ngày 31 tháng 3 năm 2010 và bổ sung cho dự án “Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam” 7.000.000 SEK do Chính phủ Thụy Điển viện trợ không hoàn lại.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thay mặt Chính phủ Việt Nam ký văn bản trao đổi trên với đại diện Chính phủ Thụy Điển.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để báo cáo);
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8802/VPCP-QHQT về việc phê duyệt gia hạn Hiệp định riêng về dự án Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149